Jaarrekening opstellen

Wanneer de administratie is ingericht, verwerkt en gecontroleerd, dan volgt het opstellen van de jaarrekening. Een overzicht over het afgelopen (boek)jaar en een overzicht van de bezittingen en schulden op het einde van het boekjaar.

Onze specialisme is het helpen van bedrijven bij het opstellen van hun jaarrekening. Afhankelijk van bedrijfs- of organisatie-omvang zijn er wettelijke eisen gesteld aan een opgestelde jaarrekening. Wij kunnen u helpen bij onder andere het samenstellen van uw complete jaarrekening, het beoordelen van de door u samengestelde jaarrekening en het eventueel begeleiden met het oog op de afgifte van een accountantsverklaring.